ข่าว ADP Non-Farm และ Non-Farm Payrolls ต่างกันอย่างไร

ข่าว ADP Non-Farm และ Non-Farm Payrolls ต่างกันอย่างไร

ข่าว ADP Non-Farm Employment Change และ Non-Farm Payrolls ต่างกันอย่างไร

สำหรับมือใหม่แล้ว บางคนยังสับสนกับข่าว 2 ข่าว คือ ข่าว ADP Non-Farm Employment Change ต่างจากข่าว Non-Farm Payrolls อย่างไร ? อธิบายได้ดังนี้

ข่าว ADP Non-Farm Employment Change คืออะไร

ADP Non-Farm Employment Change จะประกาศทุกวันพุธแรกของเดือน (ก่อนข่าว Non-Farm)

เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มล่วงหน้าก่อน Non-Farm จริง โดยหน่วยงาน Automatic Data Processing, Inc. (ADP) ซึ่งทำหน้าที่วิเคราะห์ภาพรวมให้องค์กรต่างๆของสหรัฐฯ และมีฐานลูกค้ากว่า 400,000 ราย ที่ ADP ได้ทำการวิเคราะห์ตัวเลขทางเศรษฐกิจต่างๆให้ ทั้งยังทำงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐบาลด้ว

ข่าว Non-Farm Payrolls คืออะไร

ส่วนข่าว Non-Farm Payrolls คือ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐอเมริกาประกาศโดยกรมสถิติแรงงานสหรัฐฯ โดยจะประกาศทุกวันศุกร์แรกของเดือน – ตัวเลขการจ้างงานเป็นดัชนีสำคัญที่บอกถึงการใช้จ่ายของผู้บริโภค ซึ่งเป็นภาพสะท้อนของเศรษฐกิจโดยรวมในแง่การจ้างงาน

  • ถ้ามีการจ้างงานมาก ผู้คนก็มีรายได้มาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น
  • หากมีการจ้างงานน้อย แสดงว่าคนก็ตกงานมาก สภาพคล่องทางการเงินก็จะน้อยลง การใช้จ่ายก็จะลดลงในแง่ตัวเลข
  • ถ้าหากตัวเลขเพิ่มขึ้นแสดงว่ามีการจ้างงานมากขึ้น แสดงถึงเศรษฐกิจกำลังเจริญเติบโต ทำให้ค่าเงิน USD แข็งค่ามากขึ้น
  • ถ้าหากตัวเลขลดลง จะแสดงถึงเศรษฐกิจเกิดการชะลอตัว ทำให้เงิน USD อ่อนค่าลง

สรุป

  • ถ้าข่าวนอน-ฟาร์ม ออกมาดี หรือ เขียว ก็ย่อมส่งผลดีต่อค่าเงินดอลลาร์
  • ถ้าข่าวนอน-ฟาร์ม ออกมาร้าย หรือ แดง ก็ย่อมส่งผลร้ายต่อค่าเงินดอลลาร์

ขอบคุณ : https://www.thailandtraderclub.com/index.php/topic,1232.0.html