3 รูปแบบกราฟ Forex ที่นิยมใช้มากที่สุด

3 รูปแบบกราฟ Forex ที่นิยมใช้มากที่สุด คือ Line chart กราฟที่มีลักษณะเป็นเส้นเดี่ยวๆ, Bar chart กราฟราคาที่แสดงทั้งราคาเปิด ราคาปิด จุดต่ำสุด จุดสูงสุด, Candlestick chart กราฟแท่งเทียนนั้นจะมีตัวเทียน หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Real Body ซึ่งรูปแบบกราฟนี้จะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดคู่เงินได้
3 รูปแบบกราฟ Forex

3 รูปแบบกราฟ Forex

3 รูปแบบกราฟ Forex ที่นิยมใช้มากที่สุด

รูปแบบกราฟ Forex Charts คืออะไร มีอะไรบ้าง วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องนี้กันนะครับ ในโปรแกรมเทรดนั้นเราจะสามารถเลือกดูรูปแบบกราฟได้ตามที่เราต้องการ โดยจะมีอยู่ 3 ประเภท ได้แก่ Line chart, Bar chart, Candlestick chart ซึ่งรูปแบบกราฟนี้จะช่วยให้เทรดเดอร์นั้นสามารถวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดคู่เงินได้เป็นอย่างดี

〄 ข้อมูลเพิ่มเติม : วิเคราะห์กราฟ Forex แนวทางการเทรดสกุลเงิน

รูปแบบกราฟลายเส้น (Line Chart)

กราฟลายเส้น (Line Chart)

รูปแบบกราฟลายเส้น หรือ Line Chart เป็นกราฟที่มีลักษณะเป็นเส้นเดี่ยวๆ ไม่แสดง ราคาเปิด จุดต่ำสุด จุดสูงสุด โดยกราฟลายเส้นนั้นจะเชื่อมต่อกันด้วยราคาปิด (Close price) มา Plot ลงในกราฟต่อๆกัน จึงทำให้กราฟลายเส้นนั้นไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่ เนื่องจากกราฟประเภทนี้แทบจะไม่แสดงอะไรเลย

รูปแบบกราฟแท่ง (Bar chart)

กราฟแท่ง (Bar chart)

รูปแบบกราฟแท่ง หรือ Bar Chart นั้นเป็นกราฟราคาที่แสดงทั้งราคาเปิด ราคาปิด จุดต่ำสุด จุดสูงสุด จะแสดงราคาโดยจะแสดงเป็นเส้นแนวตั้ง, ส่วนราคาเปิดหรือปิดจะแสดงผลเป็นเส้นแนวนอน ดังรูป เทรดเดอร์บางท่านชอบการอ่านกราฟแบบนี้มาก เพราะสามารถช่วยในการวิเคราะห์ทิศทางก่อนการเทรดได้ดี

รูปแบบกราฟแท่งเทียน (Candlestick chart)

กราฟแท่งเทียน (Candlestick chart)

รูปแบบกราฟแท่งเทียน หรือ Candlestick Chart นั้นเป็นกราฟราคาที่แสดงทั้งราคาเปิด ราคาปิด จุดต่ำสุด จุดสูงสุด เรียกว่ากราฟประเภทนี้แสดงได้สมบูรณ์แบบเลย โดยมีลักษณะคล้ายกับกราฟแท่ง แต่ต่างกันตรงที่ กราฟแท่งเทียนนั้นจะมีตัวเทียน หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Real Body

สรุป 3 รูปแบบกราฟ Forex ที่นิยมใช้มากที่สุด

3 รูปแบบกราฟ Forex

3 รูปแบบกราฟ ที่นิยมใช้มากที่สุด มีอยู่ 3 ประเภท ได้แก่ Line chart กราฟที่มีลักษณะเป็นเส้นเดี่ยวๆ, Bar chart กราฟราคาที่แสดงทั้งราคาเปิด ราคาปิด จุดต่ำสุด จุดสูงสุด, Candlestick chart กราฟแท่งเทียนนั้นจะมีตัวเทียน หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Real Body ซึ่งรูปแบบกราฟนี้จะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดคู่เงินได้

Deal Score0

คำถามที่พบบ่อย

 • 3 รูปแบบกราฟ Forex ที่นิยมใช้มากที่สุด

  รูปแบบกราฟที่นิยม ได้แก่ Line chart, Bar chart, Candlestick chart

 • รูปแบบกราฟลายเส้น (Line Chart) คืออะไร

  รูปแบบกราฟลายเส้น หรือ Line Chart เป็นกราฟที่มีลักษณะเป็นเส้นเดี่ยวๆ เชื่อมต่อกันด้วยราคาปิด (Close price) มา Plot ลงในกราฟต่อๆกัน

 • รูปแบบกราฟแท่ง (Bar chart) คืออะไร

  รูปแบบกราฟแท่ง หรือ Bar Chart เป็นกราฟราคาที่แสดงทั้งราคาเปิด ราคาปิด จุดต่ำสุด จุดสูงสุด จะแสดงราคาโดยจะแสดงเป็นเส้นแนวตั้ง, ส่วนราคาเปิดหรือปิดจะแสดงผลเป็นเส้นแนวนอน

 • รูปแบบกราฟแท่งเทียน (Candlestick chart) คืออะไร

  รูปแบบกราฟแท่งเทียน หรือ Candlestick Chart มีลักษณะคล้ายกับกราฟแท่ง แต่ต่างกันตรงที่ กราฟแท่งเทียนนั้นจะมีตัวเทียน หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Real Body

〄 ข้อมูลเพิ่มเติม : รูปแบบแท่งเทียน Candlestick การซื้อขาย Forex

1Trader.com