เวลา ครั้งที่ ถือครองก่อนหน้า(ตัน) ถือครองล่าสุด(ตัน) ทองคำตลาดโลก เปลี่ยนแปลง
ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำ
เวลา ครั้งที่ รับซื้อ(บาท) ขายออก(บาท) รับซื้อ(บาท) ขายออก(บาท) GOLD SPOT BAHT/US$ ขึ้น/ลง