โบรกเกอร์ Forex คืออะไร มีกี่ประเภท

โบรกเกอร์ Forex คืออะไร

โบรกเกอร์ Forex คืออะไร มีกี่ประเภท

โบรกเกอร์ Forex คืออะไร
1

โบรกเกอร์ Forex คืออะไร

โบรกเกอร์ Forex คืออะไร

บทความ Forex ที่น่ารู้วันนี้ “โบรกเกอร์ Forex คืออะไร” : โบรกเกอร์ Forex คือ เสมือนนายหน้าที่ให้บริการซื้อขาย Forex โดยโบรกเกอร์นั้นจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางที่คอยรวบรวมคำสั่งซื้อขายแล้วส่งไปยังตลาดกลางอีกที ซึ่งนักลงทุนหรือเทรดเดอร์ทุกคนหากจะทำการเทรด Forex ก็จะต้องทำการซื้อขายผ่านทางโบรกเกอร์เท่านั้นไม่สามารถซื้อขายโดยตรงกับตลาดกลางได้ 

ตัวอย่างเช่น โบรกเกอร์ A ได้รับราคาคู่สกุลเงิน EUR/USD มาจากตลาดกลางที่ราคา 1.20020 แต่เมื่อเราจะกด Buy เพื่อทำการซื้อเราก็จะได้มาในราคา 1.20040 แทน เป็นต้น นั้นหมายความว่าเมื่อเรากดซื้อเราจะขาดทุนทันที 20 จุด ทั้งนี้ทั้งนั้นส่วนต่างของราคาขึ้นอยู่กับแต่ละโบรกเกอร์และประเภทบัญชีเทรดด้วย ซึ่งบางประเภทบัญชีเทรดก็อาจจะไม่มีค่าส่วนต่างของราคาแต่ต้องมาเสียค่าคอมมิชชันให้กับทางโบรกเกอร์แทน

เทรดเดอร์จะไม่สามารถเทรดโดยตรงกับ Forex Markets ได้ จำต้องส่งคำสั่งผ่าน โบรกเกอร์ เช่นที่ exness.com, fbs.com หรือ xm.com เป็นต้น

〄 ข้อมูลเพิ่มเติม : Forex คืออะไร เริ่มต้นเล่นยังไงดี

2

โบรกเกอร์ Forex มี 2 ประเภท

โบรกเกอร์ Forex คืออะไร
โบรกเกอร์ Forex มี 2 ประเภท

Dealing Desk (DD)

Non Dealing Desk (NDD)

โบรกเกอร์ Dealing Desk (DD)

โบรกเกอร์ Dealing Desk (DD) นี้ก็จะเป็นโบรกเกอร์ที่ทำการเก็บออเดอร์เอาใว้มาจับคู่กันเอง ไม่ส่งคำสั่งไปที่ตลาดกลาง ซึ่งปัญหาของโบรกเกอร์ประเภทนี้คือความเสี่ยงในช่วงที่กราฟผันผวนสูงๆ จนทำให้ทางโบรกเกอร์นั้นจับคู่คำสั่งซื้อกับคำสั่งขายไม่ทันส่งผลให้เวลาที่เราจะกดเปิด-ปิด ออเดอร์ก็มักจะมีการปฏิเสธคำสั่งซื้อขายของเราหรือเกิดรีโควตนั่นเอง อีกทั้งหากมีความผันผวนสูงมากแล้วกราฟดันวิ่งไปในทิศทางเดียวกันกับทิศทางที่มีเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ซื้อ ก็อาจจะทำให้ทางโบรกเกอร์นั้นเกิดการขาดทุนอย่างหนักจนอาจถึงขึ้นล้มละลายได้เลยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น วิกฤติ SNB ในปี 2558 ที่ผ่านมาที่ทำให้โบรกเกอร์ทั่วโลกกว่า 10 แห่งนั้นต้องล้มละลายกันเลยทีเดียว

จับคู่ออเดอร์ของลูกค้าภายในโบรกเกอร์เอง โดยนำออเดอร์ของลูกค้าที่กดคำสั่ง BUY จับคู่กับลูกค้าที่กดคำสั่ง SELL
หากโบรกเกอร์ไม่สามารถจับคู่สถานะของลูกค้าภายในโบรกเกอร์ตนเองได้ ก็จะนำคำสั่งซื้อ-ขายของลูกค้าไปเทรดตรงข้ามกับลูกค้าในตลาดจริงหรือโบรกเกอร์อื่นเพื่อป้องกันความเสี่ยง
รับออเดอร์จากลูกค้าโดยตรง เนื่องจากตรวจสอบดูแล้วน่าจะเป็นส่วนที่ไม่ทำกำไร โดยโบรกเกอร์รับออเดอร์ส่วนนี้ไว้เอง
ข้อดี Dealing Desk (DD)
 • ค่า Spread ต่ำ แบบ Fixed ตายตัว
 • ค่า commission ต่ำ (บางโบรกไม่คิด)
 • ค่าบริการต่างๆ ถูกกว่าปกติ
ข้อเสีย Dealing Desk (DD)
 • อาจมีการส่งคำสั่งซื้อขายที่ล้าช้า
 • ราคาที่ได้อาจไม่ใช่ราคาจริงในตลาด
 • อาจมีการปฏิเสธการรับคำสั่งซื้อ (Re-Quotes)
 • ช่วงที่มีปริมาณการเทรดมาก มักมีปัญหาบ่อย
 • ในบางโบรกเกอร์ที่มีความน่าเชื่อถือต่ำ โบรกเกอร์สามารถตกแต่งราคาเองได้ (เคยมีข่าว SL Hunter)

โบรกเกอร์ Non Dealing Desk (NDD)

โบรกเกอร์ Non Dealing Desk (NDD)  ประเภทนี้จะเป็นโบรกเกอร์ที่ส่งคำสั่งซื้อขายไปยังตลาดกลางโดยตรง จะไม่ทำการเก็บออเดอร์เอาใว้เอง ข้อดีคือเราจะได้ซื้อขายในราคาเดียวกับตลาดกลางเลย และ ทางโบรกเกอร์เองก็จะลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาไปได้พอสมควรทำให้โบรกเกอร์แบบแรกนี้ก็จะดูมีความน่าเชื่อถือมากกว่า อีกทั้งการส่งคำสั่งซื้อขายของเราก็จะมีความรวดเร็วมากกว่าเนื่องจากทางโบรกเกอร์นั้นส่งคำสั่งไปที่ตลาดกลางโดยตรงจึงทำให้มีสภาพคล่องที่สูง

โบรกเกอร์ประเภท No Dealing Desk (NDD) สามารถแบ่งย่อยได้อีก 2 ประเภท ประกอบด้วย

1. STP (Straight Through Processing System) ระบบ STP คือ การประมวลผลโดยตรง ในการจับคู่คำสั่งซื้อ-ขายของลูกค้าเข้าสู่ตลาดจริงโดยตรง ทำให้ได้ราคาตรงกับราคาตลาดจริงโดยระบบจะจัดเรียงลำดับ Bid กับ Ask ให้กับทางโบรกเกอร์ที่ใช้ระบบ STP

2. ECN+STP (Electronic Communication Network + Straight Through Processing) โบรกเกอร์ที่เป็น ECN+STP คือ การใช้ระบบที่ทำให้คำสั่งซื้อ-ขายสามารถจับคู่กับราคาในตลาดได้อย่างรวดเร็ว ไม่เกิดการรีโควต เนื่องจากระบบนี้เป็นระบบที่เมื่อเปิดบัญชีและป้อนคำสั่งเข้าไปแล้วระบบจะไม่เก็บข้อมูลไว้ที่โบรกเกอร์ก่อนส่งไปยังส่วนกลาง ทำให้ซื้อ-ขายได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับนักเทรดที่อยู่ในระดับมืออาชีพแล้ว

ข้อดี No Dealing Desk (NDD)
 • จับคู่การซื้อขาย รวดเร็ว
 • ไม่ค่อยมี Re quote
 • มีความปลอดภัย มีความน่าเชื่อถือมากกว่า
ข้อเสีย No Dealing Desk (NDD)
 • ค่า Spread สูง
 • ค่า commission สูง
 • ค่าดูแล ค่าบริการต่างๆ อาจจะแพงกว่านิดหน่อย

ปัจจุบันโบรกเกอร์ Forex ส่วนใหญ่ในตลาดทั่วโลก นิยมใช้ระบบแบบผสมผสานทั้งแบบ DD และ NDD โดยเลือกใช้ระบบที่เหมาะสมกับประเภทลูกค้า เช่น หากเป็นลูกค้ารายใหญ่จะส่งเข้าสู่ตลาดโดยตรง ลูกรายย่อยเลือกจับคู่ภายในโบรกเกอร์หรือรับไว้เอง

3

เปรียบเทียบโบรกเกอร์ Forex

โบรกเกอร์ Forex คืออะไร
ข้อดี
ข้อเสีย

Dealing Desk (DD)
เป็นโบรกเกอร์ที่ทำการเก็บออเดอร์เอาใว้มาจับคู่กันเอง ไม่ส่งคำสั่งไปที่ตลาดกลาง
ข้อดี
ค่า Spread ต่ำ แบบ Fixed ตายตัว
ค่า commission ต่ำ (บางโบรกไม่คิด)
ค่าบริการต่างๆ ถูกกว่าปกติ
ข้อเสีย
อาจมีการส่งคำสั่งซื้อขายที่ล้าช้า
ราคาที่ได้อาจไม่ใช่ราคาจริงในตลาด
อาจมีการปฏิเสธการรับคำสั่งซื้อ (Re-Quotes)
ช่วงที่มีปริมาณการเทรดมาก มักมีปัญหาบ่อย
ในบางโบรกเกอร์ที่มีความน่าเชื่อถือต่ำ โบรกเกอร์สามารถตกแต่งราคาเองได้ (เคยมีข่าว SL Hunter)

Non Dealing Desk (NDD)
เป็นโบรกเกอร์ที่ส่งคำสั่งซื้อขายไปยังตลาดกลางโดยตรง จะไม่ทำการเก็บออเดอร์เอาใว้เอง
ข้อดี
จับคู่การซื้อขาย รวดเร็ว
ไม่ค่อยมี Re quote
มีความปลอดภัย มีความน่าเชื่อถือมากกว่า
ข้อเสีย
ค่า Spread สูง
ค่า commission สูง
ค่าดูแล ค่าบริการต่างๆ อาจจะแพงกว่านิดหน่อย
4

หน้าที่หลักของโบรกเกอร์ Forex ทำอะไรบ้าง

โบรกเกอร์ Forex คืออะไร
เปิดบัญชีเทรดลูกค้า
ตรวจสอบเอกสารยืนยันตัวตนของผู้เปิดบัญชีตามกฎใบอนุญาต
บริการ ฝากเงิน ถอนเงิน เงินเข้าบัญชีเทรด
ให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับการเทรด เช่น MT4, MT5, Webtrade
Support คอยดูแลช่วยเหลือลูกค้า แก้ไขปัญหาการใช้งาน หรือให้ข้อมูลกับเทรดเดอร์
5

โบรกเกอร Forex ที่ดี เป็นยังไง

โบรกเกอร์ Forex คืออะไร

การเลือกโบรกเกอร์ Forex ที่ดีนั้น จะต้องพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

มีความน่าเชื่อถือ เปิดให้บริการมากกว่า 5 ปีขึ้นไป
การจดทะเบียนถูกต้อง มี ใบอนุญาต Forex มีหน่วยงานควบคุม ที่น่าเชื่อถือเช่น FCA ,ASIC, CySec, IFSC
มีการป้องกันความเสี่ยงเงินในบัญชีเทรดของลูกค้า
มีการแยกบัญชีลูกค้ากับบัญบริษัท
ช่องทางการฝากถอนที่เหมาะสำหรับคนไทยและมีความปลอดภัย
ความเร็วในการฝากเงิน/ถอนเงิน
ค่าสเปรดต่ำ
ฝ่าย Support ภาษาไทย
มีช่องทางติดต่อที่สะดวกเช่น chat online 24 ชั่วโมง

〄 ข้อมูลเพิ่มเติม : เลือกโบรกเกอร์ Forex ที่ดียังไง

〄 ข้อมูลเพิ่มเติม : รีวิวโบรกเกอร์ Forex

แนะนำโบรกเกอร์ Forex ที่น่าเชื่อถือ

รีวิว Exness

โบรกเกอร์ Exness

รีวิว Exness เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2008 (2551) เริ่มต้นเพียง $1 เลเวอเรจสูงสุด 1:2000 (ไม่จำกัด)
FCA : 730729, CYSEC : 178/12, FSCA : 51024, FSA : SD025
รีวิว XM

โบรกเกอร์ XM

รีวิว XM เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2009 (2552) เริ่มต้นเพียง $5 เลเวอเรจสูงสุด 1:1000
ASIC : 443670, CYSEC : 120/10, FSC : 261/158, FSA : SD010, DFSA : F003484
6

สรุป โบรกเกอร์ Forex คืออะไร

โบรกเกอร์ Forex คืออะไร

โบรกเกอร์ Forex คืออะไร : โบรกเกอร์ Forex คือ เสมือนนายหน้าผู้ที่ให้บริการซื้อขายในตลาด Forex (แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ) โดยโบรกเกอร์นั้นจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางที่คอยรวบรวมคำสั่งซื้อขายจากเหล่าบรรดาเทรดเดอร์ที่เปิดบัญชีเทรด Forex ผ่านโบรกเกอร์ แล้วส่งไปยังตลาดกลาง ซึ่งโบรกเกอร์ Forex แบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ Non Dealing Desk (NDD) และ Dealing Desk (DD)

คลิป โบรกเกอร์ Forex คืออะไร

แนะนำช่อง Youtube 1Trader

รวมคำถามที่พบบ่อย โบรกเกอร์ Forex คืออะไร

 1. โบรกเกอร์ Forex คืออะไร

  นายหน้าที่ให้บริการซื้อขาย Forex ทำหน้าที่เป็นตัวกลางที่คอยรวบรวมคำสั่งซื้อขายแล้วส่งไปยังตลาดกลางอีกที

 2. โบรกเกอร์ Forex มีกี่ประเภท

  โบรกเกอร์ Forex แบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ Non Dealing Desk (NDD) และ Dealing Desk (DD)

 3. โบรกเกอร์ Dealing Desk (DD) คืออะไร

  Dealing Desk (DD) เป็นโบรกเกอร์ที่ทำการเก็บออเดอร์เอาใว้มาจับคู่กันเอง ไม่ส่งคำสั่งไปที่ตลาดกลาง

 4. โบรกเกอร์ Non Dealing Desk (NDD) คืออะไร

  Non Dealing Desk (NDD) เป็นโบรกเกอร์ที่ส่งคำสั่งซื้อขายไปยังตลาดกลางโดยตรง จะไม่ทำการเก็บออเดอร์เอาใว้เอง

 5. หน้าที่ของโบรกเกอร์ Forex

  เปิดบัญชีเทรดลูกค้า, ตรวจสอบเอกสารยืนยันตัวตน, บริการ ฝากเงิน ถอนเงิน, ห้บริการแพลตฟอร์มสำหรับการเทรด

 6. โบรกเกอร forex ที่ดี เป็นยังไง

  เปิดให้บริการมากกว่า 5 ปีขึ้นไป มีใบอนุญาต มีหน่วยงานควบคุม ที่น่าเชื่อถือเช่น FCA ,ASIC, CySec, IFSC

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save